Doświadczenie i profesjonalizm.

Gwarantujemy bezwzględne bezpieczeństwo dokumentów.

Witam serdecznie na stronie internetowej Kancelarii Notarialnej Leokadii Madej!

Moja kancelaria znajduje się w Oleśnie przy ul. Sądowej 2a. Od wielu lat przedmiotem mojej działalności są kompleksowe usługi notarialne, w skład których wchodzą czynności m.in. sporządzania aktów, poświadczeń, oświadczeń i innych dokumentów.


nowe_02

Notariusz jako osoba zaufania publicznego, oraz którego zadania szczegółowo opisuje ustawa z dn.14 lutego 1991r. jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego.

 Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialne dokonywane są poza siedzibą kancelarii, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Aby zapoznać się ze szczegółami świadczonych usług, zapraszam do odwiedzenia zakładki OFERTA. Znajdą tam Państwo wszelkie niezbędne informacje. Zawiera ona również wykaz istotnych dokumentów do rozpoczęcia realizacji usługi.