Search

Notariusz – jak wygląda współpraca? Co warto wiedzieć?

Prawo w codziennym życiu

Każdy z nas niezależnie od swojego statusu społecznego, odgrywanej roli w społeczeństwie, ale też posiadanej funkcji, jest nieustannie obarczony prawem. Prawo to jest oczywiście szeregiem różnego rodzaju ustaw, rozporządzeń oraz norm prawnych, które regulują w rzeczywistości każdą, nawet najmniej istotną sferę naszego życia. W największym stopniu odnoszą się one oczywiście do wszelkiego rodzaju wykroczeń i naruszeń przeciwko życiu zdrowiu, a także poszanowaniu godności ludzkiej. W takich przypadkach kary i sankcje są największe. Jednak mimo dużego obciążenia prawem i karami z niego wynikającymi, nieustannie mamy do czynienia z różnego rodzaju przestępczością.

Continue reading „Notariusz – jak wygląda współpraca? Co warto wiedzieć?”